Saturday, January 4, 2014

حق زن بر بدنش ، کفر نگو لامذهبحق زن بر بدنش ، کفر نگو لامذهب
صاحب جان و تنش ، کفر نگو لامذهب
بشود حق و حقوقش که برابر با مرد
تف به آن ریش تو بادا به ابد ای نامرد

ضد اسلام سخن از چه زمان میگویی
به چه هنگام که تو راه خطا میپویی
پس احادیث و روایات بگویی که زرشک
اینهمه گفته و آیات بگویی که زرشک

صیغه را فاحشه خوانی خفه شو ای یاغی
طبق احکام الهی تویی عالم باغی
سخنانت همه توهین به شریعت باشد
آتش توطئه و یکسره تهمت باشد
داده ای حرف و حدیث علما را تو بگا
گفته ای این سخنان آمده از لای دو پا
گوئیا فتنه گر هستی که چنین میگویی
سخنان از لب شیطان لعین میگویی
بخدا مفسد فی الارض که گویند تویی
دشمن خونی این مرز که گویند تویی
به زن سومی ام
« پونه » که دختر خواند ست
باید اکنون به صلیبت دم مسجدها بست
ضد آیین خدا حرف نزن لاکردار
خودِ من میبرمت نعره کشان بر سر دار
گوییا کافر و مرتد شده ای واویلا
با رسول و به خدا بد شده ای واویلا
کو کجا رفت مسلمانی ات ای بی غیرت
دین و ایمان و عزا خوانی ات ای بی غیرت
من دعا میکنم آخر که شود رویت زرد
تو چه اندازه بنازم که چه بی تخمی مرد

رگ غیرت به تنت یک نفس آخر داری
ترسِ از روز جزا عرصه محشر داری
شرفت پس به کجا شد تو مسلمان آخر
برسان مرگ مرا آه خدایا دیگر

حق زن بر بدنش وای چه بی ناموسی
صاحب جان و تنش وای که چه پفیوسی


« مهدی یعقوبی »1 - عکس فوق اعتراض زنان نیمه برهنه در تالار سفیر ایران در کیف به حکم سکینه محمدی آشتیانی میباشد . عکاس ایرانی دست روی پستانش گذاشته است و او را از صحنه خارج میکند .