Monday, October 19, 2015

دژمنچرا جمهوری اسلامی اینهمه دژمن دژمن می کند !؟


در خیابان بام و ایوان دژمن است
کوی و برزن تا به میدان دژمن است
کوچه کوچه شهر شهر و کوه و دشت
از خراسان تا به تهران دژمن است
از شمال و تا جنوب و شرق و غرب
از خزر تا بحر عمان دژمن است
می کند با چشم و ابرو  « جنگ نرم »
موهای لخت و عریان دژمن است
ساز و آواز و سرور و رقص رقص
 روز روشن در خیابان دژمن است
عشق ورزیدن حرام اندر حرام
شور آزادی دل و جان دژمن است
گریه آزاد است اشک و ناله ها
نغمه های ماه تابان دژمن است
شد که شیطان بزرگ !؟ اکنون که دوست
کک میان ریش و تنبان دژمن است
بی حجابان را که می پاشیم اسید
چهره زیبا و خندان دژمن است
امت مظلوم من بع بع کنید !؟
فکر و اندیشه در انسان دژمن است
جانیان در مملکت بر مسندند
قلب پاک و روح و وجدان دژمن است
این وطن از آن ملایان شده است
پشت هر کس نیست پالان دژمن است
ما به ضرب و زور شمشیر آمدیم
هر که بر لب نام ایران دژمن است

مهدی یعقوبی